Poniżej prezentujemy niektóre z naszych realizacji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody oraz dostawy wody demineralizowanej

Stacja uzdatniania wody

Stacja demineralizacji ENRO – Wrocław

Stacja uzdatniania wody na potrzeby nawilżania powietrza mgłą wodną. Uzdatnianie wody na poziomie 400 l/h

Przemysłowa stacja odwróconej osmozy - Poznań

Zamontowana pod koniec 2016 roku stacja odwróconej osmozy ENRO-400S ze zbiornikiem 300 l.

Stacja uzdatniania wody

Produkcja wody demineralizowanej do emulsji

Stacja uzdatniania wody na potrzeby produkcji emulsji smarujących. Wydajność nominalna uzdatniania wody na poziomie 450 l/h

Produkcja roztworów glikolowych

Stacja ENRO-400S podłączona do zbiorników Klienta. Zastosowano wejściowy układ buforowy

Awaryjna dostawa wody demineralizowanej

Rozszczelnienie instalacji spowodowało wyciek wody demienralizowanej. Praca maszyny nie mogła zostać zatrzymana. Zostaliśmy więc wezwani do regularnych dostaw wody demineralizowanej, 2 razy dziennie. Po kilku dniach awaria została usunięta.

Wymiana membran osmotycznych

Aby uzyskać jeszcze lepszą jakość naszej wody demineralizowanej w dniu 25 maja 2017 wymieniliśmy membrany osmotyczne w naszej stacji uzdatniania wody.

Demineralizacja wody do nawilżania powietrza

Stacja odwróconej osmozy ENRO-400S. Warszawa, 2017

Woda demineralizowana do chemii gospodarczej

Montaż stacji demineralizacji na potrzeby produkcji środków chemicznych. Produkcja 500 l/h wody demineralizowanej

Stacja uzdatniania wody – Białystok

W Białymstoku zamontowaliśmy kolejną stację odwróconej osmozy serii ENRO. Stacja uzdatnia wodę na potrzeby systemu nawilżania powietrza mgłą wodną.

Rozbudowa instalacji uzdatniania wody

W związku z rozwojem firmy rozbudowaliśmy naszą instalację uzdatniania wody. Cały system został powiększony o kolejną stację ENRO-400. Stacja odwróconej osmozy o podwyższonej odporności na zapylenie powietrza.