Kolejna nasza realizacja polegała na dostarczeniu stacji odwróconej osmozy do produkcji wody demineralizowanej na potrzeby nawilżania powietrza w stolarni. Nawilżanie powietrza ma głównie na celu redukcję zapylenia oraz obniżenie temperatury panującej na hali. Ponadto niska wilgotność negatywnie wpływa na proces lakierowania. Jako, że rozpylona do powietrza woda będzie wdychana przez pracujących na hali ludzi, należy się upewnić że będzie ona odpowiedniej jakości. Dlatego inwestor zdecydował się na zastosowanie naszej stacji. Stacja odwróconej osmozy o wydajności 200 l/h dostarcza wodę demineralizowaną do agregatu nawilżającego pod ciśnieniem 3 bar. Zdemineralizowana woda magazynowana jest w zbiorniku 300 l, z odpowiednimi dopuszczeniami do żywności.