Awaryjna dostawa wody demineralizowanej. Ze względu na rozszczelnienie instalacji chłodzącej uzupełnialiśmy ubytki wody zdemineralizowanej 2 razy dziennie (na każdej zmianie).Dostarczana woda demineralizowana była każdorazowo przepompowywana do zbiornika w maszynie oraz do zewnętrznego mauzera. Awaria została usunięta w ciągu tygodnia. Obecnie uzupełniamy ubytki wody demineralizowanej związane z naturalnym zużyciem.