Elektrodejonizacja

Elektrodejonizacja (EDI) pozwala uzyskać wodę demineralizowaną bardzo wysokiej jakości. Jest to nowoczesna i w pełni zautomatyzowana metoda demineralizacji wody. PElektrodejonizacja w połączeniu z odwróconą osmozą w przemyślerzed podaniem wody do jednostki EDI woda musi zostać podana demineralizacji na membranach odwróconej osmozy.

 

Elektrodejonizacja stanowi połączenie elektrodializy oraz demineralizacji na złożach jonitowych. Takie połączenie pozwoliło na wykorzystanie najlepszych cech z obu metod i odrzuceniu najpoważniejszych wad. Jest to proces który może odbywać się w sposób ciągły, bez zużywania dodatkowych środków chemicznych oraz przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej. Elektrodejonizacja jest obecnie najlepszym sposobem do produkcji wody wysoce zdemineralizowanej.

 

Budowa modułów EDI

Moduły mogą mieć charakter płytowy lub spiralny. Podobnie jak membrany odwróconej osmozy płyty ułożone są naprzemiennie – anionoprzepuszczalne oraz kationoprzepuszczalne. Membrany są oddzielone od siebie o ściśle określoną odległość i są trzymane za pomocą aluminiowej bądź polimerowej ramy. Przestrzenie między komorami tworzą wąskie komory. Rozróżniamy 3 komory – diluatu, koncentratu oraz elektrolitu. W komorze diluatu następuje stopniowe oczyszczanie strumienia wody zasilającej (permeatu). Zanieczyszczenia, w zależności od ładunku, pod wpływem przyłożonego do membran napięcia elektrycznego, są przyciągane do odpowiednich membran. Po przejściu zanieczyszczeń przez membranę jonoselektywną trafiają one do komory koncentratu a następnie odprowadzane do kanalizacji. Komory elektrolitu oddzielają elektrody od przemieszczających się jonów, a także chłodzą elektrody.

 

Elektrodejonizacja zawsze występuje w parze z odwróconą osmozą. Moduły EDI wymagają podania wody demineralizowanej o przewodności na poziomie kilku uS/cm.