Stacja odwróconej osmozy na potrzeby produkcji wody demineralizowanej do produkcji roztworów glikolowych. Stacja została podłączona do gotowej instalacji zbiorników Inwestora. Stacja uzdatniania pracuje w pełni automatycznie, utrzymując wysoki poziom wody demineralizowanej we wszystkich zbiornikach. Hydrofor pobiera wodę ze zbiorników i podaje ją do instalacji pod odpowiednim ciśnieniem. Ze względu na okresowe spadki ciśnienia wejściowego zastosowano układ buforujący wodę surową.