Stacja demineralizacji wody

Stacja została zamontowana w Toruniu, w dużym sklepie akwarystycznym. Nasze urządzenie produkuje ponad 400 litrów wody demineralizowanej na godzinę. Dodatkowo stacja uzdatniania została wyposażona w sterylizator UVC oraz kolumnę jonowymienną z mieszanym złożem. Sterylizator UVC zapobiega rozwojowi bakterii w zbiorniku na wodę demi. Układ cyrkulacyjny zapewnia okresową sterylizację całej wody znajdującej się w zbiorniku. Kolumna jonowymienna służy do całkowitej demineralizacji wody – pozwala osiągnąć przewodność na poziomie mniejszym od 0.3 μs/cm. Tak oczyszczona woda jest bazą do dalszej obróbki. Dalsza obróbka polega na zbliżeniu parametrów wody do naturalnego środowiska poszczególnych ryb