odżelazianie wody przemysłowe

Uzdatnianie wody

Jakość wody w przemyśle musi spełniać coraz bardziej surowe wymagania. Używana praktycznie do wszystkiego woda musi spełniać z góry założone wymagania. Aby spełnić te warunki niezbędne jest odpowiednio dobrane urządzenie do uzdatniania wody.

W przemyśle wodę wykorzystuje się jako surowiec, rozpuszczalnik, czynnik chłodzący, środek myjący lub do nawilżania powietrza. Wszystkie te zastosowania wymagają odpowiednio uzdatnionej wody, najczęściej jest to po prostu woda demineralizowana.

Producenci maszyn najczęściej w instrukcji podają wymagania jakie musi spełnić woda. W interesie użytkownika jest aby te parametry spełnić. Producent może bowiem łatwo udowodnić, że woda – używana przykładowo do chłodzenia – nie spełniła założonych parametrów. Surowa, nieuzdatniona woda powoduje odkładanie kamienia, który może zatkać cienkie przewody chłodzące w nowoczesnej maszynie. Ponadto producenci coraz częściej instalują w maszynach czujniki jakości wody, które opierają się na pomiarze przewodności cieczy. Przekroczenie zadanych parametrów zostanie natychmiast odnotowane w sterowniku maszyny, co będzie podstawą do anulowania gwarancji. Dlatego też stacja uzdatniania wody powinna znaleźć się w każdym zakładzie produkcyjnym. Często jedna, odpowiednio dobrana stacja np. odwróconej osmozy oraz prawidłowo wykonana instalacja dystrybucji wody demineralizowanej może zasilić większą ilość maszyn.

Zapraszamy do konsultacji z naszymi technikami.

Sposoby uzdatniania wody – przemysłowe odżelazianie wody

Zaprojektowanie odpowiedniej stacji uzdatniania wody wiąże się analizą dostępnej wody surowej oraz spełnieniem określonych wymagań stawianych wodzie uzdatnionej. Należy wziąć pod uwagę niezawodność oraz długotrwałe stabilne działanie. Jakość wody uzdatnionej powinna być stale monitorowana.

W dzisiejszych czasach, technologia odwróconej osmozy, ze względu na swoją uniwersalność oraz bezawaryjność wypiera wszystkie inne sposoby demineralizacji wody. Nowoczesne stacje odwróconej osmozy nie kosztują już tyle co 10-20 lat temu, a cenowo konkurują z popularnymi dotychczas stacjami zmiękczania. Pod względem jakości wody uzdatnionej technologia odwróconej osmozy jest bezkonkurencyjna.

Uzdatnianie wody to nie tylko jej demineralizacja. Demineralizacja jest sposobem na uzyskanie najczystszej wody. Są jednak przypadki kiedy byłoby to po prostu zbyteczne i generowało niepotrzebne koszty. Do innych sposobów uzdatniania wody należą:

  • Odżelazianie i odmanganianie – stężenie żelaza w wodach głębinowych może wynosić nawet 30 mg Fe/dm3 co stanowi aż 150 – krotne przekroczenie obowiązujących norm. Również mangan jest pierwiastkiem, którego występowanie w wodzie jest niepożądane, ze względu na tworzenie nierozpuszczalnych soli, chlorków i osadów. Procesjonalne odżelazianie wody przemysłowe wraz z odmanganianie pozwalają zapewnić jakość wody zgodną z obowiązującymi normami w tym zakresie.
  • Filtracja na węglu aktywnym – jedną z metod skutecznego uzdatniania wody z ujęć komunalnych jest jej przepuszczenie przez specjalistyczne filtry wypełnione aktywnym węglem. Ich podstawowym zadaniem jest skuteczne usunięcie chloru, a co za tym idzie – pozbycie się nieprzyjemnego zapachu dezynfekowanej wody z wodociągu miejskiego.
  • Dezynfekcja UV – specjalistyczne lampy emitujące promienie UV o odpowiednich parametrach pozwalają na skuteczną eliminację bakterii i zanieczyszczeń bez konieczności wprowadzania do niej środków chemicznych. Jednocześnie, parametry fizykochemiczne wody nie ulegają zmianie.
  • Dezynfekcja chemiczna – obejmuje szereg metod skutecznego i bezpiecznego uzdatniania wody za pomocą specjalistycznych środków chemicznych o składzie i parametrach zgodnych z obowiązującymi normami w tym zakresie. Dezynfekcja chemiczna pozwala pozbyć się bakterii, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń występujących w wodzie.

Aby odpowiednio dobrać technikę uzdatniania wody zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Techniki uzdatniania wody

Stacje demineralizacji do 600 l/h

Kompaktowe stacje odwróconej osmozy o wydajnościach od 200 do 600 l/h. Cechują się małymi wymiarami oraz niezawodnym działaniem.

Stacje odwróconej osmozy o wydajności ponad 1000 l/h

Seria stacji demineralizacji o wydajności ponad 1000 l/h oraz projekty indywidualne

Sterylizacja wody promieniami UV-C

Sterylizacja przepływającej wody za pomocą promieniowania UV-C

Sprzedaż zdemineralizowanej wody

Klientom którzy nie chcą lub nie mają możliwości montażu stacji uzdatniania proponujemy regularne dostawy już zdemineralizowanej wody