Kompletna instalacja uzdatniania wody 

Stacja demineralizacji wraz ze zmiękczaczem produkuje wodę demineralizowaną wykorzystywaną do oczyszczania detali przed malowaniem proszkowym. Stacja zapewnia wydajność wody na poziomie 250 l/h