Stacje zmiękczania wody do pracy ciągłej dla przemysłu

zmiękczacze wody do pracy ciągłej

Opis procesu zmiękczania wody

Wewnątrz kolumny zmiękczającej znajduje się złoże jonowymienne. Są to maleńkie kuleczki o pomarańczowej barwie.Dzięki tej formie charakteryzują się bardzo dużą powierzchnią aktywną. Najczęściej złoże jest kationitem silnie kwaśnym, pracującym w cyklu sodowym. W trakcie wymiany jonowej (zwanej popularnie procesem zmiękczania) cząsteczki znajdujące się w wodzie są wiązane ze złożem. Jednocześnie złoże uwalnia inne cząsteczki ze swoich centrów aktywnych. Proces zmiękczania powoduje zastępowanie jonów wapnia i magnezu jonami sodu. Jony te są wypłukiwane do kanalizacji w trakcie regeneracji. Wapń, oraz magnez są jonami naładowanymi dodatnio. Są więc przyciągane przez ujemnie naładowane kuleczki w złożu. Kiedy wszystkie centra aktywne w złożu zostaną zajęte przez wapń i magnez mówi się, że złoże się wyczerpało. Dalsza wymiana jonowa jest niemożliwa i przepływająca woda nie zostanie zmiękczona. Złoże mu zostać zregenerowane. Regeneracja odbywa się za pomocą roztworu chlorku sodu oraz wody. Chlorek sodu (inaczej mówiąc sól kuchenna) w postaci pastylek znajduje się w specjalnym zbiorniku. Roztwór jest z niego zasysany w trakcie regeneracji. Solanka przepływa przez złoże wypierając z jego centrów aktywnych zatrzymane jony wapnia i magnezu. Całość jest odprowadzana do kanalizacji. Centra aktywne są ponownie zajmowane przez sód – stacja jest gotowa do dalszego zmiękczania.

Regeneracja stacji zmiękczania

Proces regeneracji jest zwykle uruchamiany automatycznie po określonym przepływie wody. Proces regeneracji trwa ok. 1 – 1.5 godziny i w trakcie jego trwania woda nie jest zmiękczana. Aby uniknąć takiej sytuacji w przemyśle montuje się najczęściej dwie butle ze złożem. Są kontrolowane przez jeden sterownik a proces regeneracji jest uruchamiany naprzemiennie. Zapewnia to stały przepływ wody zmiękczonej i pracę ciągłą zmiękczaczy wody.

Obsługa stacji zmiękczania

Prawidłowo skonfigurowana stacja zmiękczania wody jest niemalże bezobsługowa. Jedynym zadaniem dla użytkownika do sprawdzanie i uzupełnianie poziomu tabletek solnych. Tabletki muszą znajdować się w zbiorniku na solankę. Jeżeli ich nie ma należy je uzupełnić. Jest to o tyle ważne, że brak tabletek uniemożliwi wykonanie regeneracji co z kolei uniemożliwi dalsze zmiękczanie wody. Podanie twardej wody do stacji odwróconej osmozy może zniszczyć membrany nawet w ciągu kilku tygodni. Dlatego zalecamy codzienną kontrolę poziomu soli w zbiorniku.

Model Wydajność nominalna Wydajność maksymalna Średnie zużycie soli na regenerację Ilość żłoża Przyłącze Pobór mocy Wydajność między regeneracjami dla 25°d
ENFOSS-DUO-25 1 m3/h 1,8*/3,6 m3/h 3 kg 2x25 l 1 " BSP 4 W 2,7 m3
ENFOSS-DUO-30 1,2 m3/h 1,9*/3,8 m3/h 3,6 kg 2x30 l 1" BSP 4 W 3,2 m3
ENFOSS-DUO-35 1,2 m3/h 2,0*/4,0 m3/h 4,2 kg 2x35 l 1 " BSP 4 W 3,8 m3
ENFOSS-DUO-45 1,6 m3/h 2,3*/4,6 m3/h 5,4 kg 2x45 l 1" BSP 4 W 4,8 m3
ENFOSS-DUO-65 2,0 m3/h 2,5*/5,0 m3/h 7,8 kg 2x65 l 1" BSP 4 W 7,0 m3
ENFOSS-DUO-75 2,2 m3/h 3,0*/6,0 m3/h 9 kg 2x75 l 1" BSP 4 W 8,1 m3