Montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby mgłowego systemu nawilżania powietrza

 

W Białymstoku zamontowaliśmy kolejną stację odwróconej osmozy serii ENRO. Stacja uzdatnia wodę na potrzeby systemu nawilżania powietrza mgłą wodną. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracujących na hali ludzi system wyposażony jest dodatkowo w świetlówkę sterylizacyjną UV-C. Osmoza o wydajności 400 l/h pracuje w trybie automatycznym 24 godziny na dobę.