Kolejna instalacja odwróconej osmozy za nami. Możemy pochwalić się montażem naszej stacji ENRO o wydajności 450 l/h na potrzeby mgłowego nawilżania powietrza. W nawilżaniu powietrza woda demineralizowana nie tylko zabezpiecza ludzi na hali przed wchłonięciem bakterii i wirusów przez drogi oddechowe ale również uniemożliwia osadzanie kamienia wewnątrz instalacji wysokiego ciśnienia. Należy pamiętać, że kamień kotłowy wytrąca się z wody szczególnie szybko pod wpływem wysokiego ciśnienia.