Stacje uzdatniania wody w lakierniach

W nowoczesnych lakierniach stacja uzdatniania wody jest elementem niezbędnym. Woda demineralizowana jest wykorzystywana na wszystkich etapach – od przygotowania i czyszczenia detalu, przez jego lakierowanie aż do momentu suszenia. Aby zachować odpowiednią jakość powłoki lakierniczej niezbędne jest stosowanie wysokiej jakości wody.

Myjki lakiernicze można w najprostszy sposób podzielić na dwa typu – natryskowe oraz zanurzeniowe. W obu przypadkach stosowana woda musi być odpowiedniej jakości. W surowej wodzie wodociągowej znajdują się takie związki jak chlor, wapń, magnez, fosfor, siarczany. Podlegają one różnym reakcjom chemicznym. Ponadto jakość wody wodociągowej może się zmieniać w trakcie roku np. ze względu na zmianę temperatury.

Pomiar jakości wody demineralizowanej w lakierniach

Najprostszym sposobem na sprawdzenie jakości wody jest pomiar jej przewodnictwa elektrycznego. Nawet najlepszej jakości woda wodociągowa będzie miała przewodnictwo elektryczne na poziomie ok. 200 uS/cm. Jest to znakomita jakość jak na wodę surową, jednak wciąż zbyt duża dla potrzeb lakiernictwa. Stacje odwróconej osmozy produkują wodę demineralizowaną o przewodności 3 do 10 uS/cm, pozbawioną wszystkich zanieczyszczeń.

Sposoby uzdatniania wody w lakierniach

Jeszcze do niedawna w lakierniach stosowano 2 metody uzdatniania wody. Pierwsza – od której obecnie się odchodzi – polega na demineralizacji wody na złożach jonowymiennych (kationowo-anionitowych). Metoda ta pozwalała na uzyskanie dobrej jakości wody lecz wiązała się ze znacznymi problemami eksploatacyjnymi. Do regeneracji złóż wykorzystywane były kwas oraz zasada. Wiązało się to z problemem odprowadzenia ścieków – których nie można odprowadzić do kanalizacji. Ponadto tego typu urządzenia wymagały stałego nadzoru ze strony obsługi technicznej (uzupełnianie kwasu, zasady, wynoszenie popłuczyn).

Odwrócona osmoza w lakierniach

Obecnie we wszystkich nowych lakierniach stosuje się stacje odwróconej osmozy. Postęp technologiczny pozwolił na znaczne obniżenie kosztów montażu takich stacji. Stacje uzdatniania wody oparte o technologię odwróconej osmozy są urządzeniami w pełni automatycznymi – nie wymagają ciągłego nadzoru. Woda odpadowa powstająca w procesie filtracji może być bez problemu odprowadzona do kanalizacji. Nowoczesne systemy wymagają odrzuty wody na poziomie jedynie 20-25%.

Systemy dystrybucji wody demineralizowanej

Sama stacja uzdatniania to nie wszystko. Ważny jest również równomierny system dystrybucji wody demineralizowanej do wszystkich etapów lakierowania. Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia, również w czasie zwiększonego zapotrzebowania jest równie istotne co sam proces demineralizacji. Firma ENFOSS zajmuje się projektowaniem oraz wykonywaniem zarówno stacji uzdatniania wody jak i systemami dystrybucji wody demineralizowanej.