Przewodność elektryczna wody – jak wykonać pomiar przewodności?przewodność elektryczna wody

Przewodnictwo (przewodność) elektryczna wody jest miarą zdolności wody do przewodzenia prądu elektrycznego. Zależy od ilości zanieczyszczeń w wodzie. Im więcej zanieczyszczeń tym większa wartość przewodnictwa. Mówiąc inaczej im woda bardziej brudna tym lepiej przewodzi prąd. Idealnie czysta woda niemalże nie przewodzi prądu. Przewodność elektryczna wody zależy również od jej temperatury. Aby uniknąć nieporozumień przy pomiarze wszystkie dobrej jakości mierniki (konduktometry) posiadają kompensację temperaturową i podają przewodność dla wody o temperaturze 25°C.

Jednostki przewodności wody

Jednostki w jakich najczęściej określa się przewodnictwo wody to mikrosiemensy na centymetr (µS/cm), mikrosiemensy na centymetr (mS/cm) oraz siemensy na centymetr (S/cm). 1 S = 1000 mS = 1000000 µS.

Typowe wartości przewodności różnych typów wód

  • Woda demineralizowana 1 – 10 µS/cm
  • Woda wodociągowa (do picia) 200 – 1000 µS/cm
  • Woda morska 1 – 10 mS/cm
  • Przemysłowe wody procesowe 1 – 100 mS/cm
  • Stężone kwasy i zasady 100 – 1000 mS/cm

 

TDS a przewodność wody

TDS oznacza całkowitą ilość soli rozpuszczonych. Podobnie jak przewodność jest jednostką definiującą stopień zanieczyszczenia wody. Pomiar przewodności wykonuje się również po to aby oszacować ogólną zawartość soli rozpuszczonych (TDS –  total dissolved solids). W przybliżonym przypadku aby uzyskać wynik pomiaru przewodności wody jako TDS należy pomnożyć wynik w  µS/cm przez 1.56.Aby ustalić jakie dokładnie pierwiastki znajdują się w wodzie należy ją zbadać laboratoryjnie.