Czym jest stacja uzdatniania wody?

Pod pojęciem stacja uzdatniania wody może kryć się wiele urządzeń. Sam proces uzdatniania wody polega na doprowadzeniu jej stanu czystości do poziomu wymaganego dla danej aplikacji. Stacja uzdatniania wody oczyszcza więc wodę wejściową (zanieczyszczoną) do wymaganego poziomu. Stacje uzdatniania wody mogą przeprowadzać min. poniższe procesy:

•odżelazianie
•zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe
•demineralizacja, np. poprzez destylację
•filtracja – mineralna, węglowa, mechaniczna
•dezynfekcja – chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV
•odwrócona osmoza (RO)
•aeracja

Aby dobrać odpowiednią stację uzdatniania wody do wymaganej aplikacji zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. W naszej ofercie znajduje się cała gama urządzeń, których jesteśmy producentem lub dystrybutorem. Pomożemy Ci dobrać urządzenie do wymaganego przepływu i oczekiwanej czystości wyjściowej