Uzdatnianie wody na potrzeby mieszania emulsji

Uzdatnianie wody na potrzeby mieszania emulsji

Stacja odwróconej osmozy w Bytomiu. Stacja wytwarza wodę demineralizowana na potrzeby mieszania emulsji chłodząco-smarujących. Wyposażona w wysokociśnieniowych hydrofor podający wodę demineralizowaną do inżektora na zbiorniku z...
Stacja uzdatniania wody – Poznań

Stacja uzdatniania wody – Poznań

Stacja do produkcji wody demineralizowanej ENRO. Zamontowana pod koniec 2016 roku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca zastosowano zbiornik do wody demineralizowanej o pojemności 300l. Stacja uzdatniania wyposażona została w hydrofor do wody...
Stacja demineralizacji ENRO – Wrocław

Stacja demineralizacji ENRO – Wrocław

Stacja produkcji wody demineralizowanej ENRO-400S W połowie roku 2016, została zamontowana stacja odwróconej osmozy ENRO-400S we Wrocławiu. Stacja uzdatnia wodę na potrzeby nawilżania powietrza w komorze lakierniczej jak również produkuje wodę demineralizowaną na...